O nama

Udruženje građana „Pro Cultura” se bavi mađarskom kulturom i obrazovanjem. U koncept naših dugoročnih ciljeva uvrstili smo organizaciju kulturnih zbivanja od lokalnog i regionalnog značaja, stvaranje mogućnosti za kreativnu afirmaciju i disperziju produkata kulture, širenje književnih i umetničkih vrednosti, prikaz folklornih tradicija, stvaranje i očuvanje kulturnih vrednosti, realizaciju komunitativnih programa, kao i reminiscencija na istaknute praznike. Voleli bismo da dođe do susreta lokalnog i seoskog stanovništva opštine Senta i kulture, želje za kolektivnim zajedništvom i samodelatne prakse. U našoj multikulturnoj sredini nacionalno jedinstvo predstavljaju preduslov očuvanja nacionalnog kulturnog nasleđa, a nega tog nasleđa predstavlja i naš zadatak.

Želeli bismo da pored odraslih našim programima animiramo i decu i omladinu, a voleli bismo i da decu direktno uključimo u kreiranje kulturnih programa. Kao civilna organizacija smatramo bitnim da mlade i neposredno uključimo u kulturna zbivanja. Jedan od naših osnovnih programskih ciljeva predstavlja činjenje kulture dostupnom za sve društvene grupe, budući da ni jedna društvena grupa ne sme biti isključena iz kulturnih manifestacije. U oblasti obrazovanja za svoje smo ciljeve prvenstveno odredili brigu o talentima, pružanje potpore i edukacije omladini koja se nalazi u nepovoljnom položaju.