Bemutatkozó

A Pro Cultura Polgári Egyesület magyar művelődéssel és oktatással foglalkozó civil szervezet Zentán.
Távlati célunk között szerepel

  • helyi és regionális jellegű kulturális események szervezése,
  • az alkotótevékenység kibontakoztatása és a kultúra eredményeinek terjesztése,
  • az irodalom és a művészi értékek közvetítése, a néphagyomány bemutatása,
  • értékteremtés és értékmegőrzés,
  • közösségi programok megvalósítása,
  • valamint a jeles ünnepeinkről való megemlékezés.

Mint civil szervezet, fontosnak tartjuk, hogy a fiatalokat közvetlenül is bevonjuk a művelődési eseményekbe. Egyik alapvető célkitűzés, hogy a kultúrát elérhetővé tegyük minden társadalmi csoport részére, egyetlen társadalmi csoportot sem szabad kirekeszteni a kulturális megnyilvánulásokból. A fiatalok fontos pillérei a művelődési életnek. Minél korábban alakítjuk ki a gyerekekben a kultúra iránti igényt, annál tartósabb eredményre számíthatunk. Kötelességünk támogatni a kiemelkedő amatőr tehetségeket, egyengetni, menedzselni pályafutásukat, teret és lehetőséget biztosítva a szereplésekre, fellépésekre. A fiatalok értékeiket, tehetségüket rávetíthetik szűkebb környezetükre, s felhívhatják magukra a figyelmet nemcsak szűkebb, hanem tágabb közösségükben is. Célunk az, hogy minél több kultúrát kedvelő és szerető embert neveljünk ki, akik közvetíthetik kis közösségünk értékeit, hagyományait a szélrózsa minden irányában.

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy az itt élő multietnikus közösség megismerje más emberek, más országok kultúráját, szokásait és hagyományait. Cél továbbá az is, hogy megteremtsük a kulturális párbeszédet az egymás mellett élő népek kultúrájának és történelmének kölcsönös előmozdítása érdekében. Mivel Zenta is multikulturális jellegű, színes kulturális város, fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk, megismertessük a külföldi vendégekkel a helyi népi hagyományokat, szokásokat. A szabadkai Népkör Művelődési Egyesület kérésére és velük együttműködve a Pro Cultura Polgári Egyesület évek óta magára vállalja a koordinátor és szervező szerepét Zentán az Interetno Fesztivál-Táncpanoráma rendezvény lebonyolításában, hogy a fellépők a világ egy kis kulturális szeletét bemutathassák a helyieknek és a környékbelieknek.

Kiváló együttműködést alakítottunk ki a helyi művelődési intézményekkel: a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központtal és a Stevan Sremac Helyismereti Alapítvánnyal.

Oktatás témakörben elsősorban a tehetséggondozást, a hátrányos helyzetű fiatalok segítését és képzését, valamint a pedagógusok szakmai továbbképzését tűztük ki célul.